جدیدترین محصولات

صافی دو سر فلنج

صافی دو سر فلنج

توقف تولید و فروش

کوپلینگ پله ای

کوپلینگ پله ای

توقف تولید و فروش

کوپلینگ مستقیم

کوپلینگ مستقیم

توقف تولید و فروش

کوپلینگ انشعابی

کوپلینگ انشعابی

توقف تولید و فروش

شیر توپی (بال ولو)

شیر توپی (بال ولو)

توقف تولید و فروش

اتصال فلنج آداپتور

اتصال فلنج آداپتور

توقف تولید و فروش

اتصالات قابل انبساط

اتصالات قابل انبساط

توقف تولید و فروش

شیر هوای دیسکی (خلا شکن)

شیر هوای دیسکی (خلا شکن)

توقف تولید و فروش

شیر آستینی (غلافی)

شیر آستینی (غلافی)

توقف تولید و فروش

شیر گلوب فولادی

شیر گلوب فولادی

توقف تولید و فروش

شیر گلوب چدنی

شیر گلوب چدنی

توقف تولید و فروش

شیر هاول بانگر

شیر هاول بانگر

توقف تولید و فروش

شیر سوزنی (نیدل)

شیر سوزنی (نیدل)

توقف تولید و فروش

شیر کنترل دبی

شیر کنترل دبی

توقف تولید و فروش

درباره نهرآب گستر اشتهارد

نهرآب گستر اشتهارد

نهرآب گستر اشتهارد

نهرآب گستر اشتهارد

تولید کننده شیرآلات و اتصالات صنعتی تحت فشار

کلمات کلیدی